Selamat Datang

Selamat Datang ke Portal BTPN Selangor. Ketahui berita dan info daripada kami dengan mudah dan cepat melalui gerbang bestari kami

Ketahui Lebih Lanjut

SELAMAT HARI GURU

Guru Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak

KURSUS ORACLE GETTING STARTED WITH JAVA USING ALICE

Bermula hari ini, Unit Pembestarian Sekolah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor telah mengadakan satu kursus iaitu Kursus Oracle Geting Started With Java Using Alice. Kursus ini bermula pada 05 Mei 2015 dan berakhir pada 08 Mei 2015. Kursus ini disasarkan...

PENARAFAN SSQS

SSQS (Smart School Qualification Standards) adalah sistem penarafan bintang yang dicapai oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tujuan pelaksanaaanSSQS adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT di 88 buah sekolah Bestari dan diperluaskan ke semua sekolah di seluruh negara.Aplikasi ini digunakan untuk membuat kajian dan mendapatkan maklumbalas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di semua sekolah bestari dan kini aplikasi telah dibina berasaskan web dan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.

Objektif SSQS

Terdapat lima objektif SSQS seperti berikut:

  1. Menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT dalam pendidikan,
  2. Memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaikan program,
  3. Menaiktarafkan piawaian dalam pendidikan,
  4. Menjadi pemangkin (catalyst) untuk perubahan dalam pendidikan, dan
  5. Memperkasakan (empower) guru dan murid.

%

SSQS 2011

%

SSQS 2012

%

SSQS 2013

%

SSQS 2014

Hubungi Kami

3 + 4 =