Selamat Datang

Selamat Datang ke Portal BTPN Selangor. Ketahui berita dan info daripada kami dengan mudah dan cepat melalui gerbang bestari kami

Ketahui Lebih Lanjut

Ada Soalan ?

Kami menyediakan platform untuk anda bertanyakan soalan berkaitan projek-projek yang BTPN Selangor jalankan bersama pihak sekolah.

Tinggalkan soalan dan kami berbesar hati cuba mendapatkan jawapan terbaik untuk anda

Tanya Di Sini

Bengkel VLE Frog untuk Pegawai PKG

Hari ini 2hb September satu bengkel Frog VLE kepada Pegawai PKG telah diadakan untuk memberikan pendedahan tambahan kepada pegawai-pegawai kami untuk membantu sekolah ahli. Begkel Frog VLE telah disampaikan oleh Pegawai Teknologi Pendidikan En Azalan bin Mat daripada...

Lawatan KPPM ke SMK Tinggi Klang

Satu lawatan daripada KPPM ke SMK Tinggi Klang pada 28hb Ogos 2015 bersama-sama pihak JPN Selangor dan BTPN Selangor. Tuan KPPM telah diberi taklimat serta membuat lawatan ke Dewan Warisan , Muzium Sekolah, Bilik Kebal, Bilik Kaunseling, serta bangunan baru. Antara...

KURSUS ORACLE GETTING STARTED WITH JAVA USING ALICE

Bermula hari ini, Unit Pembestarian Sekolah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor telah mengadakan satu kursus iaitu Kursus Oracle Geting Started With Java Using Alice. Kursus ini bermula pada 05 Mei 2015 dan berakhir pada 08 Mei 2015. Kursus ini disasarkan...

PENARAFAN SSQS

SSQS (Smart School Qualification Standards) adalah sistem penarafan bintang yang dicapai oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tujuan pelaksanaaanSSQS adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT di 88 buah sekolah Bestari dan diperluaskan ke semua sekolah di seluruh negara.Aplikasi ini digunakan untuk membuat kajian dan mendapatkan maklumbalas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di semua sekolah bestari dan kini aplikasi telah dibina berasaskan web dan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.

Objektif SSQS

Terdapat lima objektif SSQS seperti berikut:

 1. Menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT dalam pendidikan,
 2. Memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaikan program,
 3. Menaiktarafkan piawaian dalam pendidikan,
 4. Menjadi pemangkin (catalyst) untuk perubahan dalam pendidikan, dan
 5. Memperkasakan (empower) guru dan murid.

%

SSQS 2011

%

SSQS 2012

%

SSQS 2013

%

SSQS 2014

SSQS untuk tahun 2015 AKAN DIBUKA PADA 10HB JULAI 2015. Rujuk manual yang telah diberikan dan pengisian SSQS akan tamat mengikut countdown di bawah.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Unit Kewangan & Perolehan (UKP)

 1. Merancang, mengurus, dan menilai perbelanjaan BTPN dan PKG
 2. Merancang, mengurus, dan menilai dasar perolehan dan pengurusan aset
 3. Menyelaras tugas-tugas anggota kumpulan perlaksana
 4. Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset alih
 5. Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset tak alih.
Ketahui Lanjut


Unit Pengurusan Strategik (UPS)

 1. Mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, keselamatan, penyelenggaraan dan keceriaan.
 2. Mengurus dan menyelia pengurusan pentadbiran BTPN da PKG
 3. Menyediakan dan menyelaraskan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) BTPN dan PKG
 4. Mengawalselia pegurusan berkaitan dengan penggunaan kemudahan premis BTPN, PTPB dan PKG
 5. Mengurusetiakan Mesyuarat Utama
Ketahui Lanjut

Unit Pembestarian Sekolah (Ubest)

 1. Merancang dan menyelaras perlaksanaan modul-modul latihan ICT untuk pembestarian pendidikan
 2. Memantau pelaksanaan penggunaan semua sistem aplikasi yang dibekalkan ke sekolah
 3. Menyelaras penyediaan perkhidmatan sokongan teknikal ICT dalam program pembestarian pendidikan
 4. Merancang urusan perolehan, pergantia, naik-taraf dan penyenggaraan ICT BTPN dan PKG
 5. Membantu BTP menyedia perancangan untuk perolehan dan peningkatan infrastruktur ICT di sekolah.
Ketahui Lanjut


Unit Media dan Inovasi Pendidikan (UMIP)

 1. Merancang bimbingan dan khidmat bantu berkaitan denga penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah (VLE, CDRI, MBMMBI, dll)
 2. Merancang dan menyelia program serta aktiviti yang menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah.
 3. Merancang, memantau dan melapor pelaksanaan aktiviti penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah
 4. Merancang, memantau dan melapor pemantapan budaya penggunaan teknologi pendidikan dan media dalam
 5. Program Pembestarian Pedidikan di sekolah.
Ketahui Lanjut

Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan (UPSP)

 1. Merancang dan memantau serta membimbing pelaksanaan Program Galakan Membaca bagi mewujudkan budaya membaca di sekolah
 2. Merancang, mengurus dan melaksanakan program pembagunan Pusat Sumber Sekolah di peringkat negeri
 3. Merancang dan mengurus pelaksanaan literasi maklumat di PKG dan sekolah
 4. Merancang, menyelia dan memantau bimbingan dan khidmat bantu kepada sekolah berkaitan dengan pengurusan Pusat Sumber Sekolah
 5. Memantau dan menilai penggunaan Pusat Sumber Sekolah
Ketahui Lanjut


Unit Pembagunan Kapasiti Profesionalisme (UPKP)

 1. Menguruskan latihan industri/pengalaman di lapangan di BTPN dan PKG
 2. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program latihan GPM, GPB dan Juruteknik Komputer
 3. Merancang, mengurus dan memantau laluan kerjaya staff BTPN dan PKG
 4. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program pembangunan staf, latihan dan pengurusan perubahan personel BTPN dan PKG berdasarkan matrik kompentensi
 5. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program latihan pembestarian sekolah
Ketahui Lanjut

Hubungi Kami

15 + 8 =