Selamat Datang

Selamat Datang ke Portal BTPN Selangor. Ketahui berita dan info daripada kami dengan mudah dan cepat melalui gerbang bestari kami
Ketahui Lebih Lanjut

Buletin BTPN 2015

Ketahui aktiviti-aktiviti menarik yang telah kami jalankan sepanjang tahun 2015
Baca Di Sini

Pengedaran Netbook 1Malaysia

Bermula semalam bermula pada 27hb Jan 2016 hingga 5hb Feb 2016 pihak BTPN Selangor telah mula mengedarkan netbook 1Malaysia di sekolah-sekolah negeri Selangor. Kami nasihatkan guru-guru yang datang supaya berpakaian bersesuaian seperti baju sukan kerana perlu...

Bengkel Penataraan VLE

Pada 21hb Jan 2016 satu Bengkel Penataraan Frog VLE bersama Jemaah Nazir Jaminan Kualiti Negeri Selangor telah diadakan di BTPN Selangor melibatkan 25 peserta. Objektif bengkel ini adalah memberi pendedahan penggunaan Frog VLE di sekolah. Selain itu turut ditekankan...

Buletin Inspirasi BTPN Selangor 2015

Berikut adalah buletin Inspirasi BTPN Selangor sepanjang 2015 yang berjaya digarap dan dikumpulkan oleh jawatankuasa Buletin BTPN Selangor. Terima kasih kepada yang menjayakan program Buletin yang dikelolakan oleh Unit Media dan Inovasi Pendidikan (UMIP) Muat turun...

Bateri Chromebook Mengelembung

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. Tuan/Puan, Untuk pengetahuan, aduan mengenai bateri Chromebook menggelembung semakin meningkat. Sebagai makluman awal sebelum mendapat penjelasan, jalan penyelesaian dan langkah pencegahan yang rasmi daripada YTLC serta...

Bina Sendiri Frog Classroom

Berikut adalah dapatan kami semasa Dialog Prestasi 1BestariNet di Vistana Hotel, KL pada 10hb Disember 2015 bersama dengan JPN Selangor, PPD, BTPN Selangor serta pihak YTL sendiri. Seperti mana maklum kemahiran abad ke-21 penting dalam kaedah PdP guru-guru sekarang....

Anugerah Teknopen 2015-2016

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PENARAFAN SSQS

SSQS (Smart School Qualification Standards) adalah sistem penarafan bintang yang dicapai oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tujuan pelaksanaaanSSQS adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT di 88 buah sekolah Bestari dan diperluaskan ke semua sekolah di seluruh negara.Aplikasi ini digunakan untuk membuat kajian dan mendapatkan maklumbalas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di semua sekolah bestari dan kini aplikasi telah dibina berasaskan web dan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.

Objektif SSQS

Terdapat lima objektif SSQS seperti berikut:

 1. Menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT dalam pendidikan,
 2. Memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaikan program,
 3. Menaiktarafkan piawaian dalam pendidikan,
 4. Menjadi pemangkin (catalyst) untuk perubahan dalam pendidikan, dan
 5. Memperkasakan (empower) guru dan murid.

%

SSQS 2011

%

SSQS 2012

%

SSQS 2013

%

SSQS 2014

Unit Kewangan & Perolehan (UKP)

 1. Merancang, mengurus, dan menilai perbelanjaan BTPN dan PKG
 2. Merancang, mengurus, dan menilai dasar perolehan dan pengurusan aset
 3. Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset alih
 4. Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset tak alih.
 5. Menyedia Anggaran Belanja Mengurus (ABM) BTPN & PKG
Ketahui Lanjut


Unit Pengurusan Strategik (UPS)

 1. Mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, keselamatan, penyelenggaraan dan keceriaan.
 2. Mengurus dan menyelia pengurusan pentadbiran BTPN da PKG
 3. Menyediakan dan menyelaraskan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) BTPN dan PKG
 4. Mengawalselia pegurusan berkaitan dengan penggunaan kemudahan premis BTPN, PTPB dan PKG
 5. Mengurusetiakan Mesyuarat Utama
Ketahui Lanjut

Unit Pembestarian Sekolah (Ubest)

 1. Merancang dan menyelaras perlaksanaan modul-modul latihan ICT untuk pembestarian pendidikan
 2. Memantau pelaksanaan penggunaan semua sistem aplikasi yang dibekalkan ke sekolah
 3. Menyelaras penyediaan perkhidmatan sokongan teknikal ICT dalam program pembestarian pendidikan
 4. Merancang urusan perolehan, pergantia, naik-taraf dan penyenggaraan ICT BTPN dan PKG
 5. Membantu BTP menyedia perancangan untuk perolehan dan peningkatan infrastruktur ICT di sekolah.
Ketahui Lanjut


Unit Media dan Inovasi Pendidikan (UMIP)

 1. Merancang bimbingan dan khidmat bantu berkaitan denga penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah (VLE, CDRI, MBMMBI, dll)
 2. Merancang dan menyelia program serta aktiviti yang menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah.
 3. Merancang, memantau dan melapor pelaksanaan aktiviti penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah
 4. Merancang, memantau dan melapor pemantapan budaya penggunaan teknologi pendidikan dan media dalam
 5. Program Pembestarian Pedidikan di sekolah.
Ketahui Lanjut

Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan (UPSP)

 1. Merancang dan memantau serta membimbing pelaksanaan Program Galakan Membaca bagi mewujudkan budaya membaca di sekolah
 2. Merancang, mengurus dan melaksanakan program pembagunan Pusat Sumber Sekolah di peringkat negeri
 3. Merancang dan mengurus pelaksanaan literasi maklumat di PKG dan sekolah
 4. Merancang, menyelia dan memantau bimbingan dan khidmat bantu kepada sekolah berkaitan dengan pengurusan Pusat Sumber Sekolah
 5. Memantau dan menilai penggunaan Pusat Sumber Sekolah
Ketahui Lanjut


Unit Pembagunan Kapasiti Profesionalisme (UPKP)

 1. Menguruskan latihan industri/pengalaman di lapangan di BTPN dan PKG
 2. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program latihan GPM, GPB dan Juruteknik Komputer
 3. Merancang, mengurus dan memantau laluan kerjaya staff BTPN dan PKG
 4. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program pembangunan staf, latihan dan pengurusan perubahan personel BTPN dan PKG berdasarkan matrik kompentensi
 5. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program latihan pembestarian sekolah
Ketahui Lanjut

BTPN Selangor

Hubungi Kami

6 + 6 =