Selamat Datang

Selamat Datang ke Portal BTPN Selangor. Ketahui berita dan info daripada kami dengan mudah dan cepat melalui gerbang bestari kami
Ketahui Lebih Lanjut

Pertandingan 1BestariNet Teacher Awards

Day(s) : Hour(s) : Minute(s) : Second(s) Kepada guru-guru yang berminat kini pihak Frog Asia menganjurkan 1BNTA “Celebrating 21st Century Teachers” diadakan adalah untuk memupuk daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan guru dan murid sekolah-sekolah kerajaan selaras...

Iklan Tawaran Penyenggaraan Peralatan ICT 2016

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA Day(s) : Hour(s) : Minute(s) : Second(s) Berikut adalah iklan penyenggaraan peralatan ICT di BTPN Selangor dan PKG seluruh negeri Selangor bagi tahun 2016. Bagi syarikat-syarikat bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod...

Talian Telefon dipotong oleh TM ?

Isu ini kami telah kami terima dan kemukakan kepada pihak TM dalam mesyuarat khas pada 22hb Mac 2016. Isu ini timbul kerana akaun telefon sekolah dan Schoolnet dibawah no akaun yang sama. Apabila sekolah telah memperolehi perkhidmatan 1BestariNet maka talian internet...

National Science Challenge 2016

PENDAFTARAN PERTANDINGAN ‘NATIONAL SCIENCE CHALLENGE 2016’ KINI DIBUKA, 7 MAC – 17 APRIL 2016 Assalamualaikum, Salam Sejahtera, dan Salam 1Malaysia. Y.Bhg Tan Sri / Datuk Seri / Datuk / Dato ‘ / Dr. / Tuan / Puan, Dengan hormatnya saya merujuk...

PENARAFAN SSQS

SSQS (Smart School Qualification Standards) adalah sistem penarafan bintang yang dicapai oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tujuan pelaksanaaanSSQS adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT di 88 buah sekolah Bestari dan diperluaskan ke semua sekolah di seluruh negara.Aplikasi ini digunakan untuk membuat kajian dan mendapatkan maklumbalas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di semua sekolah bestari dan kini aplikasi telah dibina berasaskan web dan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.

Objektif SSQS

Terdapat lima objektif SSQS seperti berikut:

 1. Menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT dalam pendidikan,
 2. Memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaikan program,
 3. Menaiktarafkan piawaian dalam pendidikan,
 4. Menjadi pemangkin (catalyst) untuk perubahan dalam pendidikan, dan
 5. Memperkasakan (empower) guru dan murid.

%

SSQS 2011

%

SSQS 2012

%

SSQS 2013

%

SSQS 2014

Unit Kewangan & Perolehan (UKP)

 1. Merancang, mengurus, dan menilai perbelanjaan BTPN dan PKG
 2. Merancang, mengurus, dan menilai dasar perolehan dan pengurusan aset
 3. Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset alih
 4. Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset tak alih.
 5. Menyedia Anggaran Belanja Mengurus (ABM) BTPN & PKG
Ketahui Lanjut


Unit Pengurusan Strategik (UPS)

 1. Mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, keselamatan, penyelenggaraan dan keceriaan.
 2. Mengurus dan menyelia pengurusan pentadbiran BTPN da PKG
 3. Menyediakan dan menyelaraskan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) BTPN dan PKG
 4. Mengawalselia pegurusan berkaitan dengan penggunaan kemudahan premis BTPN, PTPB dan PKG
 5. Mengurusetiakan Mesyuarat Utama
Ketahui Lanjut

Unit Pembestarian Sekolah (Ubest)

 1. Merancang dan menyelaras perlaksanaan modul-modul latihan ICT untuk pembestarian pendidikan
 2. Memantau pelaksanaan penggunaan semua sistem aplikasi yang dibekalkan ke sekolah
 3. Menyelaras penyediaan perkhidmatan sokongan teknikal ICT dalam program pembestarian pendidikan
 4. Merancang urusan perolehan, pergantia, naik-taraf dan penyenggaraan ICT BTPN dan PKG
 5. Membantu BTP menyedia perancangan untuk perolehan dan peningkatan infrastruktur ICT di sekolah.
Ketahui Lanjut


Unit Media dan Inovasi Pendidikan (UMIP)

 1. Merancang bimbingan dan khidmat bantu berkaitan denga penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah (VLE, CDRI, MBMMBI, dll)
 2. Merancang dan menyelia program serta aktiviti yang menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah.
 3. Merancang, memantau dan melapor pelaksanaan aktiviti penggunaan teknologi pendidikan dan media di sekolah
 4. Merancang, memantau dan melapor pemantapan budaya penggunaan teknologi pendidikan dan media dalam
 5. Program Pembestarian Pedidikan di sekolah.
Ketahui Lanjut

Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan (UPSP)

 1. Merancang dan memantau serta membimbing pelaksanaan Program Galakan Membaca bagi mewujudkan budaya membaca di sekolah
 2. Merancang, mengurus dan melaksanakan program pembagunan Pusat Sumber Sekolah di peringkat negeri
 3. Merancang dan mengurus pelaksanaan literasi maklumat di PKG dan sekolah
 4. Merancang, menyelia dan memantau bimbingan dan khidmat bantu kepada sekolah berkaitan dengan pengurusan Pusat Sumber Sekolah
 5. Memantau dan menilai penggunaan Pusat Sumber Sekolah
Ketahui Lanjut


Unit Pembagunan Kapasiti Profesionalisme (UPKP)

 1. Menguruskan latihan industri/pengalaman di lapangan di BTPN dan PKG
 2. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program latihan GPM, GPB dan Juruteknik Komputer
 3. Merancang, mengurus dan memantau laluan kerjaya staff BTPN dan PKG
 4. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program pembangunan staf, latihan dan pengurusan perubahan personel BTPN dan PKG berdasarkan matrik kompentensi
 5. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau program latihan pembestarian sekolah
Ketahui Lanjut

BTPN Selangor

Hubungi Kami

13 + 14 =