UKP

UNIT KEWANGAN & PEROLEHAN

FUNGSI 1

Merancang, mengurus dan menilai prestasi perbelanjaan BTPN & PKG

FUNGSI 4

Mengewalselia perolehan dan penyelenggaraan asset tak alih

FUNGSI 2

Merancang, mengurus dan menilai dasar Perolehan & Pengurusan Aset

FUNGSI 5

Menyedia Anggaran Belanja Mengurus (ABM) BTPN & PKG

FUNGSI 7

Melaksanakan tugas yang diarahkan dari semesa ke semasa.

FUNGSI 3

Mengawalselia perolehan dan penyelenggaraan asset alih

FUNGSI 6

Melaksanakan dan mengawalselia semua urusan berkaitan kewangan serta akaun BTPN dan PKG

Iklan Penyenggaraan Peralatan ICT BTPN & PKG Selangor

Iklan Penyenggaraan Peralatan ICT BTPN & PKG Selangor

Dengan ini kami mempelawa kepada syarikat-syarikat tempatan bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod yang berkaitan dan masih sah tempohnya serta dibenarkan membuat tawaran pada masa ini. Tawaran ini hanya dipelawa kepada syarikat-syarikat yang...

Tanya kami di WhatsApp
1

Pin It on Pinterest