Pertandingan Frog Championships 2019 Siri Kedua: Boost Your Play bermula hari ini! 📣📣📣

Terdapat tiga pusingan dari 1 April hingga 28 Jun 2019 memfokuskan kepada penggunaan laman-laman Boost dan kuiz-kuiz FrogPlay bagi matapelajaran yang berikut.

  • 1 hingga 26 April : Sejarah, Geografi, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
  • 5 hingga 31 Mei : Matematik, Matematik Tambahan, Sains, Fizik, Biologi, Kimia, TMK dan RBT.
  • 2 hingga 28 Jun : Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

Manfaatkan laman-laman Boost yg baru dan kuiz-kuiz FrogPlay untuk PdPc dan pembelajaran kendiri serta berpeluang memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan. Maklumat lanjut di www.frogchampionships.comhttp:// www.frogchampionships.com

Tanya kami di WhatsApp
1

Pin It on Pinterest

Shares
Share This