Berikut adalah soal-selidik daripada KPM-BTP mengenai program perlaksanaan dasar MBMMBI.

Kami mohon bagi setiap sekolah negeri Selangor dapat melibatkan diri secara sukarela untuk memberikan input kepada perlaksanaan dasar ini di sekolah. Kami faham ada sekolah terlibat dengan projek makmal MBMMBI tapi pada masa yang sama ada sekolah melaksanakan program ini melalui PPK dan PPD.

Mohon responden seperti berikut bagi setiap sekolah

  1. 1 Guru BM
  2. 1 Guru BI

Untuk menjawab sila gunakan url dibawah :